Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Leiderschapsontwikkeling

Om leiderschap in het UMC Utrecht continu te professionaliseren en samenwerking binnen onze organisatie te stimuleren, werken onze leidinggevenden in het leiderschapsprogramma Connecting Leaders aan de ontwikkeling van gewenste leiderschapscompetenties. Connecting Leaders is gebaseerd op onze visie op leiderschap en is afgestemd op de leerbehoeften die de leidinggevenden in de verschillende fasen van hun leidinggevendencarrière in het UMC Utrecht hebben (Onboarding, Professional en Advanced).

In 2020 hebben we de Connecting Leaders programma’s vernieuwd. In 2021 hebben in totaal 314 leidinggevenden een van de vernieuwde Connecting Leaders programma’s doorlopen. Daarnaast is het assessment een vast onderdeel geworden van de selectieprocedure voor leidinggevende functies. Ondanks de druk en de noodzaak om overleggen digitaal te doen is een leiderschapsprogramma voor het senior management (raad van bestuur, speerpuntvoorzitters, divisiemanagers en directeuren) gestart. Dit traject wordt in 2022 voortgezet. Ook is er een succesvolle pilot georganiseerd ‘Beïnvloeden zonder formele macht’. Dit is een opleiding voor functioneel leidinggevenden, waaraan 40 deelnemers hebben deelgenomen.