Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Talentontwikkeling

We vinden het belangrijk dat iedereen in het UMC Utrecht kan groeien in kennis en vaardigheden. We ondersteunen, stimuleren en begeleiden onze collega’s bij talent- en loopbaanontwikkeling, bijvoorbeeld opleidingen en trainingen, loopbaancoaching of mobiliteitsadvies.

Talentontwikkeling wetenschappers

In 2021 hebben we een start gemaakt met de nieuwe invulling van een specifiek talentbeleid voor wetenschappers. Ook is de pilot voor het Research Career Development program voor 24 postdocs en universitair docenten/assistant professors van start gegaan. Daarnaast hebben we talentprogramma’s voor de overige drie carrièreniveaus in de wetenschap (promovendi, universitair hoofddocenten/associate professors en hoogleraren) opgezet. 

Met het Research Career Development program ondersteunen we jonge talentvolle onderzoekers bij de opbouw van hun academische carrière. Hierbij definiëren we talent niet alleen op basis van meetbare onderzoeks-output, maar onder andere op grond van hun bijdrage aan Open Science, leiderschap en maatschappelijke impact. Bij de selectie voor het programma houden we rekening met genderdiversiteit en culturele/ internationale achtergrond van de deelnemers. In het programma komen - naast erkennen en waarderen en Open Science - thema’s als persoonlijke effectiviteit, netwerken en onderhandelen aan de orde.

LEV, loopbaanontwikkeling en vitaliteit

Om alle collega’s te ondersteunen bij hun loopbaanontwikkeling en bewustzijn rond duurzame inzetbaarheid te vergroten, bieden we collega’s allerlei testen, oefeningen en online trainingen aan op het gebied van persoonlijke en professionele groei via ons digitale portaal LEV (Loopbaanontwikkeling en Vitaliteit). Thema’s van deze instrumenten zijn onder andere loopbaanontwikkeling, vitaliteit & gezondheid en werkgeluk. Daarnaast kunnen collega’s in gesprek met een e-coach. Voorheen alleen telefonisch en via mail en sinds 2021 ook online via MS Teams. Ook is er via het LEV-portaal een ruim aanbod aan trainingen van Goodhabitz. Deze trainingen, over bijvoorbeeld productiviteit, communicatie en persoonlijke kracht, zijn kort, to-the-point en sluiten goed aan bij de dagelijkse praktijk. In 2021 hebben 1.194 collega’s gebruikgemaakt van LEV en 3.478 van trainingen van Goodhabitz. Om collega’s te ondersteunen om effectief en met plezier een langere periode thuis te werken, hebben we in 2021 ook verschillende workshops over gezond en effectief thuiswerken georganiseerd.