Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Werving nieuwe collega’s

In 2021 stonden er continu circa 110 vacatures open. Op jaarbasis vullen we circa 1.200 vacatures in.

Vernieuwde wervingsstrategie

In 2021 hebben we een vernieuwde wervingsstrategie ontwikkeld en de wervingscampagne ‘Vernieuw mee met het UMC Utrecht’ gelanceerd. In onze strategie staat de ‘kandidaatsreis’ centraal, dus het traject dat de potentiele nieuwe collega aflegt vanaf het eerste contact met het UMC Utrecht tot aan het moment van solliciteren. In onze campagne maken we gebruik van echte verhalen van collega’s. Zo vertelt operatieassistent Randy over zijn werk in het Wilhelmina Kinderziekenhuis, Tessa over het werken als analist of laborant en O’Jay over zijn werk als data scientist . Diversiteit is een expliciet onderdeel van de campagne en onze vacatureteksten geworden. Want, het UMC Utrecht wil een organisatie zijn die ruimte biedt aan iedereen. Talent als basis en diversiteit als kracht om samen betere resultaten te behalen.

In de pieken van de COVID-19-zorg hebben we op korte termijn veel extra collega’s in de coronaflexpool aangenomen als afdelingsassistent, verpleeghulp en verpleegkundige

Corona flexpool

In 2021 werd vanwege COVID-19 opnieuw een groot beroep gedaan op de tijdelijke inzet van gekwalificeerd personeel. Dat organiseren we via flexpools van onze Werkwinkel, het flexbureau in het UMC Utrecht. De vraag naar tijdelijke ondersteuning was verdrievoudigd. Zowel vanuit het UMC Utrecht als van daarbuiten. Gezien de uitzonderlijke situatie, hebben we voor het eerst medisch studenten gedetacheerd naar onder andere het Landelijk Coördinatie Centrum Patiëntenspreiding (LCPS) en de GGD. In de pieken van de COVID-19-zorg hebben we op korte termijn veel extra collega’s in de coronaflexpool aangenomen als afdelingsassistent, verpleeghulp en verpleegkundige. Hierbij hebben we gebruik gemaakt van de subsidieregeling ‘Coronabanen in de zorg’. Vanuit al deze extra inzet hebben we ook mensen kunnen behouden, zowel binnen de Werkwinkel als direct op afdelingen in het UMC Utrecht. Veel verpleegkundigen vinden na een periode van flexwerken een vaste aanstelling op een afdeling of een opleidingsplek waar zij in dienst gaan. Hiermee is de Werkwinkel ook een kweekvijver voor vaste nieuwe collega’s. 

Ook hebben we in de laatste coronapiek in 2021 ondersteuning gevraagd aan de Nationale Zorgreserve . Via dit initiatief hebben negen zorgprofessionals het UMC Utrecht geholpen bij het bieden van COVID-19 aan onze patiënten.

Werving verpleegkundigen

In onze wervingscampagne Vernieuw mee met het UMC Utrecht trok de doelgroep ‘Gespecialiseerd verpleegkundigen’ met 6.000 clicks per maand het meeste verkeer. De campagne wakkerde een gevoel van trots aan van deelnemende collega’s en hun teams en werd dan ook in rap tempo verspreid in eigen netwerk. Door onder andere de nauwe samenwerking met zeer gemotiveerde vacatureshouders en collega’s van verpleegafdelingen en het bieden van structurele online oriëntatiemogelijkheden en ontmoetingen zijn we steeds beter in staat om het eerste belangrijke contact te leggen met de juiste kandidaten.

Schaarse/moeilijk invulbare functies 

In 2021 wist gemiddeld 75% van de gemiddeld 40.000 bezoekers van ons vacatureplatform per maand ons direct te vinden. Om de juiste potentiele kandidaten over de streep te trekken om met ons in gesprek te gaan en bij ons te komen werken, hebben we in 2021 een nieuw vacatureplatform ontwikkeld. Op deze website staat informatie over leren, werken en oriënteren bij het UMC Utrecht. Deze website is een duurzame basis voor werving van nieuwe collega’s voor schaarse functies en stelt ons in staat om in 2022 de resultaten van onze wervingsacties nog beter inzichtelijk te krijgen. In 2021 hebben totaal 14.752 sollicitanten online gesolliciteerd bij het UMC Utrecht (12.713 in 2020).