Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Multidisciplinair en interprofessioneel leren

Veranderingen in de zorg, zoals de complexer wordende zorgbehoefte, vragen om interprofessionele samenwerking. In ons onderwijs zorgen we er dan ook voor dat studenten van verschillende disciplines elkaar ontmoeten en (leren) samenwerken. Omdat we geloven dat baanbrekende innovaties te verwachten zijn op de grensvlakken van kennisgebieden, zetten we ook vol in op multidisciplinariteit.

Twee nieuwe opleidingen goedgekeurd

In 2021 zijn twee nieuwe interdisciplinaire opleidingen binnen het UMC Utrecht goedgekeurd, namelijk de nieuwe bachelor Zorg, Gezondheid en Samenleving , ontwikkeld samen met de faculteiten Dierengeneeskunde en Bètawetenschappen van de Universiteit Utrecht, en de nieuwe master Medical Humanities , ontwikkeld samen met de faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht. Met deze nieuwe opleidingen spelen we samen met de Universiteit Utrecht in op de maatschappelijke vraag naar anders opgeleide professionals in de humane en veterinaire gezondheidszorg. Door de interdisciplinaire vorming in deze opleidingen, zijn de professionals van de toekomst bij uitstek toegerust om gezondheidsproblemen interprofessioneel, innovatief en met kennis van moderne technologieën aan te pakken. De nieuwe opleidingen passen dus ook helemaal binnen De Nieuwe Utrechtse School .

Er starten in september 2022 twee nieuwe opleidingen

Beide nieuwe opleidingen voldoen aan de getoetste standaarden en hebben een positief toetsadvies gekregen van de visitatiepanels aan de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie. De nieuwe bachelor en master starten 1 september 2022.

Platform EduXchange stimuleert studentenmobiliteit

Om studenten vakken te kunnen laten volgen aan andere universiteiten zonder administratieve en organisatorische drempels, hebben we in de alliantie Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), de Universiteit Wageningen (WUR), de Universiteit Utrecht (UU) en het UMC Utrecht het platform EduXchange.nl gecreëerd. Via dit platform kunnen studenten met één klik op de knop vakken volgen bij de partnerinstellingen. Eind 2021 waren er ruim 60 vakken van de partnerinstellingen op het platform te vinden en dit aanbod bouwt de komende jaren verder uit. Het platform stimuleert studenten om over de grenzen van cursussen en instellingen heen te kijken en maakt onderwijs nog dynamischer. Het onderwijs draagt zo nog beter bij aan maatschappelijke transities op het gebied van gezondheid, voedsel, energie en duurzaamheid.

Studenten UMC Utrecht winnen internationale simulatieprijs

​Een team van drie geneeskunde- en twee verpleegkundestudenten van het UMC Utrecht heeft een simulatiewedstrijd Acute (Trauma) Life Support gewonnen tijdens het jaarlijkse congres van SESAM (Society for Simulation in Europe). Met name het interprofessionele teamwork en de systematische beoordeling van ‘de patiënt’ zorgden ervoor dat de jury van artsen unaniem koos voor het team van het UMC Utrecht als winnaar van deze prestigieuze internationale SIM University challenge .