Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Open Science

Een van de leidende onderzoeksprincipes in het UMC Utrecht is de transitie naar Open Science. Open Science is een nieuwe manier van wetenschap bedrijven, waarbij het hele onderzoeksproces - van prioritering tot publicatie van resultaten – openbaar en transparant wordt gemaakt en we de maatschappij zoveel mogelijk betrekken bij alle onderzoeksfasen.

Open Acces wetenschappelijke publicaties

Een belangrijk aspect binnen Open Science is het gratis Open Acces publiceren van wetenschappelijke publicaties. Hiermee zijn de wetenschappelijke resultaten van ons onderzoek voor iedereen online toegankelijk en dragen we bij aan maximale verspreiding ervan. In 2021 hebben we het aantal Open Access publicaties per divisie zichtbaar gemaakt op het focus dashboard van het UMC Utrecht. In 2021 hebben we in totaal 79% van onze wetenschappelijke publicaties Open Access gepubliceerd.

Toegankelijke onderzoeksdata

Hiernaast zetten we maximaal in op het toegankelijk maken van onderzoeksdata via de FAIR-principes (findable, accessible, interoperable, reusable). In 2021 hebben we het mogelijk gemaakt dat iedereen via onze website datasets van UMC Utrecht-onderzoekers kan zoeken en aanvragen .

Erkennen en Waarderen

Bij de transitie naar Open Science hoort een bijpassend beoordelingsysteem voor onze  wetenschappers: Erkennen en Waarderen. Dit systeem stimuleert excellentie in ieder kerndomein en doet recht aan zowel de onafhankelijkheid en de individuele kwaliteiten en ambities van wetenschappers als aan teamprestaties. Het legt het accent op kwaliteit van werk en minder op kwantitatieve resultaten, en stimuleert alle aspecten van Open Science en academisch leiderschap. Het UMC Utrecht is een van de voorlopers van een bredere waardering van onderzoekers.

Erkennen en Waarderen komt prominent terug in ons talentprogramma ‘Research Career Development program ’, waarvan in 2021 de eerste leergang van start ging. Ook hebben we een breed kwalificatieportfolio gebruikt voor de benoeming van hoogleraren en universitair hoofddocenten in 2021. Op basis van dit portfolio zijn er in 2021 21 nieuwe universitair hoofddocenten benoemd.

Benoeming clinical scientists

Om het translationele onderzoek (vertaling van fundamenteel onderzoek naar de praktijk) binnen het UMC Utrecht te bevorderen, zodat innovaties kunnen worden ontwikkeld en geïmplementeerd en maatschappelijke impact kan worden gecreëerd, hebben we eind 2021 achttien clinical scientists benoemd . De clinical scientists zijn zorgverleners met interesse en bewezen expertise in het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. In de komende vijf jaar zullen zij gegarandeerd 40% van hun tijd kunnen besteden aan onderzoek, naast hun klinische taken.