Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Onze strategie

Met onze strategie Connecting Worlds geven we betekenis aan onze missie en visie. Waar we voor staan: Samen verbeteren we de gezondheid van mensen en creëren we de zorg van morgen. Waar we voor gaan: We verbinden werelden en samen voegen we waarde toe aan het leven van mensen, omdat ieder mens telt.

Connecting Worlds

We geloven in het verbinden van werelden die nu nog vaak gescheiden zijn. Juist daar ontstaan onverwachte inzichten en baanbrekende innovaties. Binnen het UMC Utrecht brengen we de werelden van onderzoek, zorg en onderwijs - onze kerntaken - bij elkaar met multidisciplinair onderwijs en interprofessioneel opleiden. We verbinden de werelden van ziekenhuizen, huisartsen en andere zorgverleners. Van onderzoeksinstellingen, laboratoria, commerciële bedrijven en het publieke en maatschappelijke domein. Regionaal, nationaal en internationaal. Van patiënten, medewerkers, studenten en burgers. We verbinden werelden om een omgeving te creëren waarin patiënten, collega’s en studenten gezien en gehoord worden. Omdat ieder mens telt.

In onze strategie hebben we gedefinieerd wat ons profiel is in zorg, onderzoek en onderwijs  met als basis onze zes peerpunten:

Onze missie en visie brengen we tot leven met de unieke Utrechtse Aanpak  waarin we inzetten op multidisciplinariteit als basis voor innovatie, bouwen aan sterke netwerken en focus aanbrengen door duidelijke keuzes te maken voor versnellen en versterken. In de eerste helft van 2021 hebben we de strategie vertaald naar de vijfjarenambities voor zeven versnellers en zeven versterkers.

Versnellen op inhoud

We versnellen op onze speerpunten door te focussen op inhoud. De komende jaren versnellen we op de volgende gebieden, ten bate van onze kerntaken en speerpunten:

Healthy Living

We richten ons op de wensen en behoeften van het individu door focus op preventie van ziekten en op het bevorderen van de individuele gezondheid en individualisering van diagnostiek, predictie en behandeling.

Biofabrication & disease modelling

Met een combinatie van technologie en biologie ontwerpen we (regeneratieve) behandelstrategieën die het lichaamseigen herstel bevorderen. We doen dit op basis van inzichten in onderliggende mechanismen van de aandoeningen waar we ons op richten.

Molecular science & therapy

We ontwikkelen doelgerichtere therapieën voor ziekten door ze op moleculair en cellulair niveau beter te begrijpen. We creëren door fundamenteel onderzoek innovatieve ziektemodellen en meetmethoden (in combinatie met artificial intelligence).

Image-guided Interventions

Optisch-, röntgen- maar vooral MRI-gestuurde ingrepen (opereren zonder snijden) nemen binnen onze speerpunten een steeds prominentere rol in.

Integrale complexe zorg voor kinderen

We zetten met het Wilhelmina Kinderziekenhuis en in samenwerking met het Prinses Máxima Centrum in op integrale complexe zorg voor kinderen om complexe aandoeningen te ontrafelen en behandelen en preventie te verbeteren.

Acuut complexe zorg

Het UMC Utrecht heeft als traumacentrum met het Calamiteitenhospitaal dat we samen met het Centraal Militair Hospitaal in samenwerking met het ministerie van Defensie beheren een unieke positie in de grootschalige opvang van zieken en gewonden. Om te kunnen versnellen, streven we naar een state-of-the-art spoedeisende hulp, operatiefaciliteiten en intensive care.

De Nieuwe Utrechtse School

De afgelopen jaren hebben we veel geïnvesteerd in onderwijsinnovatie en vernieuwing van de opleidingen om onze studenten goed voor te bereiden op de gezondheidszorg van de toekomst. Deze strategie (‘Fit for the future’) zetten we voort en we gaan in onze opleidingen en vervolgopleidingen extra aandacht schenken aan interprofessioneel leren, multidisciplinair onderwijs met een inclusieve en diverse leeromgeving. De Nieuwe Utrechtse School noemen we dat. Hierbij werken we nauw samen met met name de Universiteit Utrecht en onze andere partners in de Kennisalliantie TU/e, WUR, UU en UMC Utrecht.

Versterken van de organisatie

Om onze doelstellingen te kunnen behalen, versterken we onze organisatie daartoe op de volgende gebieden:

Dialoog met de patiënt

Continu leren van de patiënt om optimaal te adviseren over de persoonlijke behandelstrategie en te voldoen aan behoeften en vragen van patiënten.

Een fijne plek om te werken

Een organisatie waarin iedereen gehoord en gewaardeerd wordt. Omdat iedereen talent heeft, stimuleren we persoonlijke ontwikkeling met opleidingsmogelijkheden. We zetten in op talentmanagement en carrièrepaden.

IJzersterke netwerken

Een stimulerende partner zijn die verschillende werelden bij elkaar brengt en ijzersterke samenwerkingen creëert, regionaal, nationaal en internationaal.

Data science en e-health

Data, artificial intelligence en digitale techniek inzetten voor de optimale preventie, diagnostiek en behandeling en voor de juiste zorg op de juiste plek. Ons digitale zorgaanbod wordt innovatiever, zodat zorg die thuis kan ook thuis wordt aangeboden.

Betaalbare en duurzame zorg

Sturen op maatschappelijk aanvaardbare kosten voor de te leveren prestatie in zorg, onderwijs, onderzoek en ondersteuning. En verkleinen van de negatieve impact op klimaat en milieu.

Wendbare organisatie

Stimuleren van een open cultuur van waardering, werken aan een verdere ontwikkeling van leiderschap en werken in multidisciplinaire teams met een gezamenlijke verantwoordelijkheid, waarin ieders stem telt. We vergroten onze resultaatgerichtheid door de strategie te vertalen naar alle teams en medewerkers.

Goede huisvesting

In samenwerking met de partners op het Utrecht Science Park, de provincie en de gemeente bouwen we een UMC Utrecht dat meebeweegt met onze ambities en de zorg van morgen. De nieuwe Health Campus die we gaan creëren is gericht op een gezonde leefstijl.