Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Dialoog met patiënten

Binnen het UMC Utrecht is ons doel om structureel samen te werken met patiënten en om bij alles wat we doen op het gebied van zorg, onderzoek en onderwijs patiënten en hun naasten te betrekken. We willen samen keuzes maken, zodat we aansluiten bij de behoeften, verwachtingen en mogelijkheden van patiënten. In onze aanpak werken we nauw samen met een netwerk van patiënten en zorgverleners en de cliëntenraad van het UMC Utrecht .

Wij leren u graag kennen!

Om persoonsgerichte zorg te kunnen bieden, hebben we samen met patiënten en zorgverleners de vragenlijst ‘Wij leren u graag kennen!’ ontwikkeld. Dit is een vragenlijst met vijf vragen als: Wat zijn voor u belangrijke activiteiten nu en in de toekomst? Waarover maakt u zich zorgen als het gaat om uw gezondheid? En, wat verwacht u van uw behandeling in het UMC Utrecht? Een patiënt kan deze vragen beantwoorden via het patiëntportaal Mijn UMC Utrecht. De antwoorden worden voor de zorgverlener zichtbaar in het Elektronisch Patiëntendossier (EPD) en kunnen worden gebruikt als basis voor de voortdurende dialoog met een patiënt over de kwaliteit van zorg. In 2020 is de vragenlijst getest in twee pilotprojecten. In 2021 zijn we gestart met de ziekenhuisbrede implementatie ervan, te beginnen bij (nieuwe) patiënten tot 18 jaar met de vragenlijst: Wij leren jou graag kennen. We verwachten de vragenlijst in 2022 aan alle patiënten in het UMC Utrecht te kunnen aanbieden. 

Hoogleraar Onderzoek naar patiëntenparticipatie

In 2021 heeft het UMC Utrecht besloten om een leerstoel Onderzoek naar patiëntenparticipatie in te stellen bij het Julius Centrum. Want, patiëntenparticipatie is niet alleen een activiteit, maar ook een academisch kennisdomein. Binnen dit domein willen we kennis verzamelen over wat wel en niet werkt op het gebied van patiëntenparticipatie en wat wel en niet aansluit bij de verwachtingen en behoeften van patiënten. In 2022 zal de nieuwe hoogleraar Onderzoek naar patiëntenparticipatie aangesteld worden.

E-learning basismodule patiëntenparticipatie

Om onze collega’s te ondersteunen om op een goede en effectieve manier patiënten in hun werk te betrekken, zijn we in 2021 gestart met de ontwikkeling van e-learnings. In een basismodule voor alle collega’s besteden we aandacht aan het belang van de samenwerking met patiënten, het verschil tussen individuele en collectieve patiëntenparticipatie, de samenhang tussen patiëntenparticipatie in zorg, onderwijs en onderzoek en voorbeelden, oefeningen en advies om patiëntenparticipatie toe te passen in de dagelijkse praktijk. Deze module is naar verwachting vanaf mei 2022 beschikbaar.

E-learning patiëntenparticipatie in onderzoeksvoorstellen

Er zijn in het UMC Utrecht al veel onderzoekers die samenwerken met patiënten. Voor anderen is patiëntenparticipatie nog nieuw en onbekend terrein. In overleg met de speerpuntcoördinatoren, onderzoekers en patiënten hebben we daarom een e-learning ontwikkeld voor onderzoekers. Deze e-module richt zich op de start van het onderzoek: het meenemen van en schrijven over patiëntenparticipatie in je onderzoeksvoorstel. Wat is de relevantie van je onderzoeksvraag en je metingen voor patiënten? Welke rol krijgt de patiënt in je onderzoek? En hoe beoordelen patiëntbeoordelaars je onderzoeksvoorstel? Deze module geeft praktische antwoorden en is naar verwachting vanaf mei 2022 beschikbaar.

Verbeterideeën

In het contact met patiënten ontstaan vaak kleine verbeterideeën die een grote impact hebben op hoe een patiënt onze zorg ervaart. Op basis van feedback van patiënten via de klankbordgroep van de divisie beeld en oncologie, besloot een collega bijvoorbeeld patiënten niet meer anoniem te bellen voor het telefonisch spreekuur, maar met het mobiele nummer van haar UMC Utrecht-telefoon in beeld. Een succes zo bleek, want patiënten vinden het fijn als ze weten dat hun behandelaar belt, en bijvoorbeeld niet een bedrijf dat iets wil verkopen, en het draagt bij aan een positieve beleving van het telefonisch consult.

Op ons intranet kunnen medewerkers ruim 100 goede voorbeelden vinden van de dialoog met patiënten in het UMC Utrecht.

Patiëntenparticipatie in onderwijs

Binnen De Nieuwe Utrechtse School is patiëntenparticipatie een van de pijlers. Om ons onderwijs vorm te geven en te beoordelen en zo de kwaliteit van de zorg en het effect van onderzoek te verhogen, benutten we hierin ook de unieke ervaringsdeskundigheid van patiënten. Zo kunnen we persoonsgerichte zorg mogelijk maken, met als uiteindelijk doel de kwaliteit van leven van mensen te vergroten. Bij de Biomedische opleidingen hebben we in 2021 meer dan voorheen aandacht gehad voor maatschappelijke relevantie. Daarnaast zijn we gestart met een grondige herziening van het Geneeskunde curriculum, waarbij we expliciet aandacht hebben voor patiëntenparticipatie: we betrekken patiënten bij de herziening en een patiënt is lid van de curriculumcommissie van de geneeskunde-opleiding.

In 2021 was ons interfacultaire onderwijsproject Narratieven in de geneeskunde , ontstaan vanuit De Nieuwe Utrechtse School, genomineerd voor de Nederlandse Vereniging voor Medisch Onderwijs (NVMO)-prijs voor beste onderwijsinnovatie. In Narratieven in de geneeskunde staan multidisciplinair onderwijs, interprofessioneel leren en het perspectief van de patiënt centraal. Tijdens dit onderwijsblok leven de studenten twee weken volgens het behandelregime van patiënten.