Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Integriteit

Patiënten, studenten en andere betrokkenen rekenen op ons. En wij rekenen op elkaar. Dat betekent dat we in ons werk eerlijk, betrouwbaar, betrokken en onafhankelijk zijn en zo een open en plezierig werkklimaat creëren, waarin we ons uitspreken, dingen met elkaar bespreken, afspraken maken en elkaar hierop aanspreken. Deze manier van werken staat

beschreven in onze gedragscode Integriteit. In onze Research code UMC Utrecht staan de normen voor goede onderzoekspraktijken beschreven met, indien van toepassing, verwijzingen naar intern beleid en procedures. Ook beschrijft het hoe en bij wie melding gemaakt kan worden van (vermoeden van) schending van wetenschappelijke integriteit.

Voor meldingen op het gebied van wetenschappelijke integriteit werkt bureau ombuds- en vertrouwenszaken samen met de vertrouwenspersonen wetenschappelijke integriteit van de Universiteit Utrecht. Deze vertrouwenspersonen hebben in 2021 vier meldingen vanuit het UMC Utrecht behandeld.

Ombuds- en vertrouwenszaken

In 2021 kwamen bij bureau ombuds- en vertrouwenszaken 217 aanmeldingen binnen (gemiddeld 2% van alle medewerkers van het UMC Utrecht.) Dit is een afname van 80 aanmeldingen ten opzichte van 2020 en wordt deels veroorzaakt door een andere manier van registreren. De meeste aanmeldingen in 2021 betroffen vragen en kwesties rondom problemen in de samenwerking (42), gevolgd door aanmeldingen op het gebied van ongewenst gedrag (41) en aanmeldingen gerelateerd aan conflicten (37). Ten opzichte van 2020 groeide het aantal aanmeldingen op het gebied van problemen in de samenwerking het sterkst (van 35 naar 42), gevolgd door aanmeldingen gerelateerd aan reorganisatieproblematiek (van 6 naar 10). De groei in aanmeldingen op het gebied van samenwerking had deels te maken met het werken op afstand. Het hybride werken werd door de organisatie op verschillende fronten goed gefaciliteerd, maar had soms tot gevolg dat er samenwerkingsproblemen ontstonden vanwege onder andere minder snelle en directe communicatie. Ook hoge werkdruk zorgde in een aantal gevallen voor samenwerkingsproblemen. Aanmeldingen op het gebied van rechtspositie daalden het sterkst ten opzichte van 2021. In 2020 waren nog 62 meldingen gerelateerd aan de rechtspositie. In 2021 waren dit er nog maar 28. Een duidelijke verklaring is hier niet voor te geven.

In 2019 is een pilot decentrale vertrouwenspersonen opgezet, met als doel om de drempel om het gesprek aan te gaan over (mogelijk) ongewenst gedrag verder te verlagen en nog beter voeling te houden met wat er binnen het UMC Utrecht leeft op dit gebied. Eind 2021 is deze pilot positief geëvalueerd. Naar aanleiding hiervan heeft de raad van bestuur besloten de inzet van de decentrale vertrouwenspersonen structureel te borgen in de organisatie. Onder andere de onderwerpen omgangsvormen en integriteit worden door de inzet van de decentrale vertrouwenspersonen gemakkelijker bespreekbaar in de organisatie, waardoor het bewustzijn op deze gebieden wordt vergroot. Ook de inzet van een extra vertrouwenspersoon voor PhD’s en AIOS zal worden voortgezet. Deze inzet voorziet niet alleen in een behoefte, maar draagt ook bij aan de samenwerkingsverbanden. Hierdoor wordt met elkaar een zorgvuldig systeem gecreëerd, waarin signalen worden besproken en kunnen worden opgepakt.

Klokkenluidersregeling

In 2021 zijn er geen klokkenluidersmeldingen ontvangen.