Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Gedragscodes

Governancecode Zorg

Sinds 2017 is sprake van een zorgbrede governancecode. De raad van bestuur en de raad van toezicht van het UMC Utrecht onderschrijven de principes van deze Governancecode Zorg , omdat ook in onze visie goed bestuur en goed toezicht van groot belang zijn voor het borgen van goede zorg. De Governancecode Zorg gaat uit van zeven principes, die bijdragen aan het waarborgen van goede zorg, aan het realiseren van maatschappelijke doelstellingen van zorgorganisaties en het maatschappelijk vertrouwen. De principes zijn daarbij leidend ten opzichte van regels, zodat meer ruimte is voor dialoog en minder dan voorheen sprake is van het ‘afvinken’ van de regeltjes. De code schenkt veel aandacht aan cultuur en gedrag, waarden en normen en medezeggenschap en dialoog. Dit zijn allemaal aspecten die in beweging zijn en daarom continu aandacht vragen. Per 1 januari 2022 is er een nieuwe Governancecode Zorg van kracht. Vanzelfsprekend onderschrijft het UMC Utrecht ook deze nieuwe code.  

Vooral cultuur en gedrag blijven belangrijke gebieden, waarvoor continue aandacht van belang is. Daarom hebben wij ons strategisch programma Samen voor de Patiënt verankerd in onze organisatie.

Ook ons leiderschapsprogramma Connecting Leaders is een voorbeeld dat laat zien dat wij hier aandacht aan blijven besteden. Onder andere via onze werkbelevingsonderzoeken (drie keer per jaar) vragen wij onze medewerkers naar hun ervaringen, ook op deze gebieden.

Overige gedragscodes

Naast aan de Governancecode Zorg, houden we ons onder andere aan:

  • Interne gedragscodes:

    • Gedragscode Integriteit (zie 10.3 Integriteit)

    • Research code UMC Utrecht (zie 10.3 Integriteit)

    • Gedragscode voor omgang met ICT en gegevens

    • Gedragscode Verantwoord omgaan met lichaamsmateriaal ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek (Federa/UMC Utrecht)