Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Bijlage verantwoording werkplaatsfunctie

De verantwoording over de besteding van de Rijksbijdrage Werkplaatsfunctie 2021 is opgesteld aan de hand van het “CapGemini model” waarover met het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) is afgesproken dat het voor de verantwoording gebruikt kan worden. Het model is eind 2017 geëvalueerd. Er hebben naar aanleiding hiervan marginale aanpassingen plaats gevonden, welke zijn afgestemd binnen de NFU en met de VSNU. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is hierover geïnformeerd. Het UMC Utrecht heeft het afgesproken model conform toegepast.

  

Grondslag

% WPF

WPF

huidig werk-plaatsbudget

Kosten gebouwen en terreinen

 

97.582.763

25,0%

24.395.691

24,9%

Genormeerde rente en afschrijvingen cf. DHAZ (Bron: OCW)

 

57.426.344

25,0%

14.356.586

14,7%

 

Stand September 2017

  

14.356.586

 
 

Mutaties december 2017

    

Overige gebouwgebonden kosten

 

33.463.682

25,0%

8.365.921

8,6%

Indirecte kosten (20% van directe kosten)

 

6.692.736

25,0%

1.673.184

1,7%

Kosten medische en overige inventaris

 

48.985.492

25,0%

12.246.373

12,5%

Afschrijvingen

 

25.299.124

25,0%

6.324.781

6,5%

Kosten van kapitaal (5% van Afschrijvingen)

 

1.264.956

25,0%

316.239

0,3%

Huur, Lease

 

905.146

25,0%

226.287

0,2%

Verbruik, onderhoud en reparatie

 

17.779.364

25,0%

4.444.841

4,5%

Indirecte kosten (20% van directe kosten)

 

3.736.902

25,0%

934.226

1,0%

Kosten personeel

 

137.262.018

26,5%

36.390.050

37,2%

Medisch specialisten & ondersteuning

     

Salaris medisch specalisten

 

54.563.236

36,0%

19.642.765

20,1%

Functiegebonden kosten med. specialisten

 

1.297.051

36,0%

466.938

0,5%

Salaris niet-wetenschappelijk personeel tbv med. specialisten (20%)

 

11.172.057

20,0%

2.234.411

2,3%

Indirecte kosten (20% van directe kosten)

 

13.406.469

20,0%

2.681.294

2,7%

Overige wetenschappelijke staf & ondersteuning

     

Salaris wetenschappelijke staf

 

33.823.336

20,0%

6.764.667

6,9%

Salaris niet-wetenschappelijk personeel tbv wetensch. staf (40%)

 

13.529.334

20,0%

2.705.867

2,8%

Indirecte kosten (20% van directe kosten)

 

9.470.534

20,0%

1.894.107

1,9%

Totale vertragingskosten

   

26.873.201

27,5%

Waarvan intern

   

23.347.647

23,9%

Waarvan extern (affiliatie)

   

3.525.554

3,6%

Affiliatie

 

3.525.554

100,0%

3.525.554

3,6%

Affiliatievergoedingen

 

3.205.049

 

3.205.049

 

Indirecte kosten ( 10% van directe kosten)

 

320.505

 

320.505

 

TOTAAL BEREKEND

   

99.905.315

102,1%

RIJKSBIJDRAGE WERKPLAATSFUNCTIE 2021 (BRON: OCW)

   

97.831.954

100,0%

VERSCHIL

   

2.073.361

2,1%