Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Overzicht langlopende schulden ultimo 2021 (enkelvoudig)

Leninggever

Afsluit-datum

Hoofdsom

Totale loop-tijd

Soort lening

Werke-lijke-rente

Restschuld 31 december 2020

Nieuwe leningen in 2021

Aflossing in 2021

Restschuld 31 december 2021

Restschuld over 5 jaar

Resterende looptijd in jaren eind 2021

Aflos-sings-wijze

Aflos-sing 2022

Gestelde zekerheden

ING

1-mei-89

22.689

40

Onderhands

1,05%

5.106

0

567

4.539

1.702

8

lineair

567

rijksgarantie

ING

15-sep-89

22.689

40

Onderhands

1,15%

5.106

0

567

4.539

1.702

8

lineair

567

rijksgarantie

BNG

23-jan-91

22.689

40

Onderhands

3,45%

6.240

0

567

5.673

2.837

9

lineair

567

rijksgarantie

BNG

15-dec-15

32.667

24

Onderhands

2,74%

26.001

0

1.333

24.668

18.001

18

lineair

1.333

hypotheek

BNG

15-dec-15

17.000

25

Onderhands

2,79%

13.666

0

666

13.000

9.668

19

lineair

666

hypotheek

BNG

15-dec-15

22.000

5

Onderhands

1,39%

2.000

0

2.000

0

0

0

lineair

0

hypotheek

BNG

15-dec-15

34.000

25

Onderhands

2,79%

27.333

0

1.335

25.998

19.330

19

lineair

1.335

hypotheek

BNG

15-dec-15

8.882

19

Onderhands

2,03%

6.795

0

442

6.353

4.003

13

annuïteit

451

hypotheek

Totaal

     

92.247

0

7.477

84.770

57.243

  

5.486