Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Internationale samenwerkingen

Het UMC Utrecht werkt aan innovatie van zorg, onderzoek en onderwijs samen met strategische partners wereldwijd.

ECRAID

In 2021 heeft het UMC Utrecht de stichting ECRAID opgezet met een internationale raad van toezicht, die op 1 januari 2022 formeel van start is gegaan. ECRAID (European Clinical Research Alliance on Infectious Diseases) is een Europees academisch netwerk voor klinisch onderzoek op het gebied van infectieziekten om de diagnose, preventie en behandeling van infecties te verbeteren. Het is het eerste netwerk wereldwijd dat klinisch onderzoek naar (opkomende) infectieziekten en antibioticaresistentie samenbrengt. Het UMC Utrecht coördineert de activiteiten van ECRAID. Door deze nieuwe internationale samenwerking kan sneller gereageerd worden op (opkomende) infectieziekten die een gevaar vormen voor de volksgezondheid.

Europese Referentie Netwerken

Zeldzame aandoeningen vragen vaak multi specialistische zorg en een multi disciplinaire betrokkenheid. Door intern en extern werelden te verbinden, heeft het UMC Utrecht veel expertise in huis voor zeldzame en weinig voorkomende complexe aandoeningen. In opdracht van het ministerie van VWS heeft de NFU een procedure ingericht om deze expertise te erkennen, op basis van Europees vastgestelde criteria. De VSOP (patiëntenkoepel voor patiënten met een zeldzame en genetische aandoening) en Orphanet NL (portaalsite voor zeldzame aandoeningen en weesgeneesmiddelen) zijn hierbij betrokken. In het beoordelingsproces worden zowel referenten uit het vak als patiëntenorganisaties meegenomen. Het UMC Utrecht heeft 34 erkende Expertisecentra voor zeldzame aandoeningen (ECZA).

ECZA kunnen zich aansluiten bij Europese Referentie Netwerken (ERNs), opgericht voor en door zorgprofessionals in Europa en in opdracht van de Europese Commissie. In de ERNs bundelen experts in heel Europa kennis, kunde en middelen rond specifieke zeldzame aandoeningen. Hierdoor kan een zeldzame en vaak complexe aandoening sneller en beter worden vastgesteld en kan de zorg voor patiënten met een zeldzame aandoening worden verbeterd. Dit komt de kwaliteit van leven van de patiënt ten goede. Het is vanwege het lage patiëntaantal zeer belangrijk om bijvoorbeeld kwalitatief onderzoek te kunnen doen. Door aansluiting bij een ERN kunnen we toegang tot diagnose en behandeling vereenvoudigen. Het UMC Utrecht is aangesloten bij 17 van de 24 ERNs.

Internationaal strategisch netwerk zorg-, onderzoek- en onderwijspropgramma’s

Om de kwaliteit en impact van zorg, onderzoek en onderwijs te verbeteren, werken we samen met de Universiteit Utrecht in een strategisch netwerk met de KU Leuven, het University College London, de University of Toronto en de Chinese University of Hong Kong aan universiteit-overstijgende zorg-, onderzoek- en onderwijsprogramma’s. In 2021 is bijvoorbeeld het dual PhD-programma met KU Leuven van start gegaan. In dit programma maken we gebruik van elkaars kennis en expertise en doen de PhD-studenten onderzoek in zowel het UMC Utrecht als bij de KU Leuven en ontvangen ze een diploma van zowel de Universiteit Utrecht als de KU Leuven.

Eureka Institute for Translational Medicine

Het UMC Utrecht is mede-oprichter en partner van het Eureka Institute for Translational Medicine , dat opleiding en netwerkvorming van translational scientists tot doel heeft. Door COVID-19 konden in 2021 geen cursussen op locatie worden gegeven. In plaats daarvan werden drie internationale digitale courses ontwikkeld en gegeven. Deze werden hoog gewaardeerd door de deelnemers. Het Eureka Institute verwelkomde ook nieuwe partners, namelijk: Drexel University, Cancer Research UK en de National Federation for Emergency Medicine. De andere partners in het Eureka Institute zijn: UMC Utrecht, Duke/NUS, Stanford, Toronto, Miami, Arizona, United Emirates.

We hebben samen met vier Indonesische universiteiten gewerkt aan de verbetering van zorgonderzoek en -onderwijs

Europese Universitaire alliantie CHARM-EU

Samen met de universiteiten van Barcelona, Boedapest, Montpellier en Dublin werken het UMC Utrecht en de Universiteit Utrecht samen in de CHARM-EU alliantie , een innovatief challenge based universitair model, gericht op het opleiden van professionals die in de toekomst een bijdrage kunnen leveren aan de 17 Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Op dit moment loopt een geaccrediteerde 90EC-master die uit drie fases bestaat. Een verplicht en gemeenschappelijk deel, een flexibel deel waar de student één van de drie thema’s Food, Water of Life &Health kiest en een capstone deel waarin de studenten in teams aan een authentieke sustainability challenge werken. Het onderwijs wordt in een international classroom verzorgd, waarbij online en fysiek onderwijs elkaar op verschillende locaties afwisselen en studenten in de gelegenheid worden gesteld ook fysiek te bewegen tussen de vijf campussen. Binnen de cursus Health Challenges & Solutions is in de flexibele fase een netwerk van Research Hubs ontwikkeld, waar ook het UMC Utrecht actief onderdeel van uitmaakt. Een van de deliverables is eveneens een step-by-step guide voor het ontwerpen van cursussen binnen het UMC Utrecht.

Global Health

Het UMC Utrecht levert een actieve bijdrage aan Global Health en heeft in 2021 de samenwerking met een aantal lage- en middeninkomenslanden verder versterkt. Zo hebben we samen met vier Indonesische universiteiten gewerkt aan de verbetering van zorgonderzoek en –onderwijs. Dit Health Indonesia project is in 2021 na drie jaar afgerond. Het heeft geleid tot verhoging van de kwaliteit en impact van onderzoek en onderwijs en draagt op lange termijn bij aan betere lokale zorg. Andere Global Health partners van het UMC Utrecht zijn: de University of Ghana en de Anton de Kom Universiteit in Suriname.