Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Zorg voor onze patiënten

We bieden kwalitatief goede, doelmatige zorg volgens de meest recente inzichten aan patiënten, passend binnen ons zorgprofiel. Dit betreft zorg waarvoor we een wettelijke taak hebben, zoals level 1 traumazorg en expertisecentra, zorg binnen onze zes speerpunten en complexe zorg (zoals multispecialistisch of multidiagnostisch). Ons uitgangspunt is dat een patiënt de behandeling krijgt daar waar het voor de patiënt het beste is. En dat onze patiënten een regierol in de behandeling hebben en onze mensgerichte betrokkenheid en veiligheid in de zorg ervaren. We lichten enkele voorbeelden hiervan in 2021 uit.

Betere en minder belastende behandeling van patiënten

In 2021 hebben we mooie stappen gezet op het gebied van Image-guided Interventions, één van onze versnellers uit onze strategie Connecting Worlds. Optisch-, röntgen-, en vooral MRI-gestuurde ingrepen (opereren zonder snijden) nemen binnen onze speerpunten een steeds prominentere rol in, omdat deze vorm van interventies minder belastend zijn voor patiënten en een beter resultaat opleveren.

Eerste patiënt op onze derde MR-Linac

In 2021 hebben we de eerste patiënt behandeld op onze derde MR-Linac . Met onze grote MR-Linac-faciliteit zijn we uniek in de wereld. De MR-Linac is een combinatie van een bestralingsversneller met een diagnostische MRI-scanner. Door deze combinatie wordt exact bepaald waar de tumor zich in de patiënt bevindt. Hierdoor is de behandeling van de tumor heel precies en het voorkomt dat gezond weefsel bestraald wordt. De MR-Linac hebben we ontwikkeld in nauwe samenwerking met partners Elekta en Philips .

“Met onze grote MR-Linac-faciliteit zijn we uniek in de wereld”

In 2021 hebben we ook een nieuwe ‘CT-straat’ in gebruik genomen om de diagnose bij patiënten te verbeteren en te versnellen. De CT-straat bestaat uit twee hypermoderne spectrale CT-scanners, die een betere beeldkwaliteit en dus meer informatie leveren. Patiënten verblijven ook korter in de scanner. De CT-scanners  worden ingezet voor complexe acute radiologie van alle organen, diagnostische oncologie en beeld gestuurde behandeling. Het UMC Utrecht beschikt als enige zorginstelling ter wereld over de twee nieuwste spectrale CT-scanners van Philips om patiënten te kunnen diagnosticeren. De aanschaf past in het beleid van het UMC Utrecht om gerichter te kunnen behandelen met behulp van betere beeldvorming. Ook hebben we besloten tot een aantal verbeteringen in de chirurgische complexe acute zorg. Hierdoor zal er in 2022, na een hiervoor noodzakelijke verbouwing, een CT-scanner op de spoedeisende hulp worden geplaatst.

Eerste patiënt in Nederland ontving kunsthart

In november 2021 is in het UMC Utrecht bij een patiënt met zeer ernstig hartfalen voor de eerste keer in Nederland een volledig kunsthart geïmplanteerd . Het innovatieve kunsthart vervangt en neemt de functie over van het gehele hart en zorgt voor een verbeterde pompfunctie en bloedtoevoer. Hierdoor ervaart de patiënt minder klachten. De implantatie van het kunsthart is succesvol verlopen. Het kunsthart is een alternatief voor een donorhart als patiënten vanwege hun kritieke situatie niet kunnen wachten op een harttransplantatie. In Nederland is een groot tekort aan donorharten: jaarlijks staan rond de 120 hartpatiënten op de wachtlijst voor een donorhart.

Concentratie hartzorg kinderen en hoog-complexe interventies

In het belang van de kwaliteit van zorg aan mensen met een aangeboren hartafwijking, heeft voormalig minister van VWS De Jonge eind 2021 besloten om de interventies bij kinderen en de hoog-complexe interventies bij volwassenen met een aangeboren hartafwijking te concentreren bij twee locaties, namelijk in het Erasmus MC en in het UMC Utrecht . Deze beslissing leidde daarna tot een publiek en politiek debat. Huidig VWS-minister Kuipers heeft in februari 2022 aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gevraagd om na het zomerreces van de Tweede Kamer een impactanalyse op te leveren, die de gevolgen voor de patiënten en alle vier de betrokken centra in kaart brengt.

UMC Utrecht voorhoedeziekenhuis gezonde voeding

In 2021 is het UMC Utrecht voorhoedeziekenhuis op het gebied van gezonde voeding geworden. In het Nationaal Preventieakkoord 2018 hebben alle ziekenhuizen de opdracht gekregen om in 2030 een gezond voedingsaanbod te realiseren voor patiënten, bezoekers en medewerkers. Overgewicht/obesitas en ondergewicht zorgen voor een sterk groeiende aantal (chronische) zieken en daardoor een toenemende zorglast. Door het stimuleren van een gezonde leefstijl kan deze groei worden geremd en verbetert de kwaliteit van leven. Ziekenhuizen spelen een belangrijke rol bij preventie en het stimuleren van een gezonde leefstijl. En gezonde voeding draagt bovendien ook bij aan sneller herstel van patiënten, kortere ligduur en minder risico op complicaties. Als voorhoedeziekenhuis nemen wij het voortouw in deze ontwikkeling en committeren we ons om als koploper al in juni 2022 een gezond voedingsaanbod te realiseren. Hiermee vervullen we een voorbeeldrol voor andere ziekenhuizen, bijvoorbeeld in het project Goede zorg proef je .

GROZUtrecht

In 2021 is GROZUtrecht gestart: een unieke samenwerking in de regio Utrecht om een zichtbare, duurzame, resultaatgerichte kanteling teweeg te brengen van zorg naar gezondheid. ‘GROZ’ is dan ook een omkering van het woord zorg, om deze kanteling weer te geven. Niet langer de z van ziekte maar de g van gezondheid voorop. Binnen GROZUtrecht werken we samen met burgers, de overheid, andere zorginstellingen, kennisinstellingen, zorgverzekeraars en ondernemers aan gezondheid rond de thema’s ‘Leefstijl in de buurt’, ‘Zorg voor Elkaar’, en ‘Vitaliteitsnetwerk in de wijk’. Altijd vanuit geëxpliciteerde behoeften van burgers en in de eigen leefomgeving (de wijken).

Binnen GROZUtrecht is het UMC Utrecht trekker van de bouwsteen data/ICT. De bouwstenen leggen een fundering voor een succesvol samenwerkingsverband. Zo spelen digitale wijkportalen, die inzichtelijk maken welke digitale toepassingen er in de wijk beschikbaar zijn om bij te dragen aan gezondheid een belangrijke rol in de activiteiten. GROZUtrecht werkt nauw samen met de Health Hub Utrecht om de doelstellingen van de coalities van de Health Hub Utrecht te vertalen naar wijkgerichte ondersteunende activiteiten.