Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

UMC Utrecht in de maatschappij: onze kerntaken

Het is onze missie om samen de gezondheid van mensen te verbeteren en de zorg van morgen te creëren. Hiervoor richten we ons op onze drie kerntaken:

Patiëntenzorg

We bieden kwalitatief goede en doelmatige zorg volgens de meest recente inzichten aan patiënten, passend binnen ons zorgprofiel. Dit betreft zorg waarvoor we een wettelijke taak hebben, zoals level 1 traumazorg en expertisecentra, zorg binnen onze zes speerpunten en complexe zorg (zoals multi-specialistisch of multi-diagnostisch). Ons uitgangspunt is dat een patiënt de behandeling krijgt daar waar het voor hem of haar het beste is. Onze patiënten hebben een regierol in de behandeling en ervaren onze mensgerichte betrokkenheid.

Onderzoek

We verrichten wetenschappelijk onderzoek, waarbij er nauwe banden zijn tussen ons basale onderzoek en het meer toegepaste en klinische onderzoek. Ons onderzoek is geconcentreerd in zes multidisciplinaire programma‚Äôs (speerpunten), waarin ook de zorg is geïntegreerd om de zorg van morgen tot stand te brengen. Op deze manier zorgen we ervoor dat nieuwe ontdekkingen en kennis snel ten goede komen aan de patiënt en de burger. Een belangrijk vertrekpunt voor ons onderzoek zijn vragen van onze patiënten en van de maatschappij.

Onderwijs

We bieden onderwijs aan onze studenten en (bio) medische onderzoekers, artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners. Zo leiden we topprofessionals op, die bijdragen aan kennisontwikkeling in en voor de gezondheidszorg; voor de zorg nu én morgen. Onze studenten en patiënten betrekken we bij de ontwikkeling van ons onderwijs. We bieden ontplooiingsmogelijkheden en een klimaat van continue vernieuwing.