Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Raad van toezicht

“Trots op het UMC Utrecht”

2021 was voor het UMC Utrecht het tweede jaar op rij dat er door COVID-19 extra veel werd gevraagd van alle medewerkers. We hebben veel respect en waardering voor de wendbaarheid van de organisatie en hoe iedereen in huis zich ook het afgelopen jaar heeft ingezet. Niet alleen om de beste zorg aan patiënten te leveren, maar ook om op hoog niveau een innovatieve bijdrage te blijven leveren aan het wetenschappelijke debat, onderzoek, onderwijs en de zorg van de toekomst.

Met alle activiteiten heeft het UMC Utrecht ook in 2021 een belangrijke rol in de maatschappij vervuld, altijd samen met Utrechters, partners en (politieke) bestuurders op regionaal, landelijk en internationaal niveau. Hiermee verbindt het UMC Utrecht werelden - een ware uiting van de strategie Connecting Worlds. Ook waarderen we de zorgvuldigheid en de zorgzaamheid van het UMC Utrecht richting alle medewerkers en studenten, onder andere via extra psychosociale steun.

Naast voor alle ontwikkelingen en innovaties, zoals die staan omschreven in dit verslag, hadden we als raad van toezicht in 2021 ook aandacht voor een aantal bestuurlijke wissels. We hebben afscheid genomen van Mirjam van Velthuizen-Lormans en Anouk Vermeer-de Boer, twee zeer gewaardeerde leden van de raad van bestuur waarmee we erg prettig hebben samengewerkt. We zijn blij twee zeer capabele nieuwe leden te hebben kunnen benoemen, namelijk: Josefien Kursten en Remco van Lunteren. Met hun komst is er qua samenstelling een goede mix ontstaan van kennis, diverse achtergronden en man/vrouw-verdeling. Ook binnen de raad van toezicht is er vanwege het aflopen van de tweede termijn van Gerrit van der Wal een wisseling geweest. Met ingang van 1 juni heeft de minister van OC&W Anne-Mei The tot lid van de raad van toezicht van het UMC Utrecht benoemd.

Wat we in 2021 in het UMC Utrecht hebben gezien, heeft bevestigd dat er een zeer solide organisatie staat met een grote impact op de maatschappij. Een organisatie waar we als raad van toezicht trots op zijn. We hebben er dan ook alle vertrouwen in dat iedereen in het UMC Utrecht ook in 2022 weer een waardevolle bijdrage levert aan het verbinden van werelden en het creëren van de zorg van morgen. We kijken ernaar uit om hier weer bij betrokken te zijn en waar nodig ondersteuning te bieden.

Namens de raad van toezicht,
Caroline Princen, voorzitter